Weiss Klinik CHORZÓWWeiss Klinik GLIWICE
Telefony 2
Tel. +48 (32) 245 97 63-64 | Kom. +48 606 690 188

Okulistyka

Nasi Lekarze

dr n. med. Wojciech Myga

Specjalizacja:

  • Zaćma
  • Jaskra
  • Operacje witreo-retinalne
  • Laseroterapia

 

Dr n. med Wojciech Myga

Ordynator Oddziału Okulistyki

Chirurg okulista, ekspert w zakresie leczenia jaskry i zaćmy oraz chirurgii szklistkowo-siatkówkowej. W Weiss Klinik kieruje oddziałem okulistyki oraz przeprowadza operacje leczenia jaskry i zaćmy, zabiegi chirurgii siatkówki oraz wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych.

Więcej informacji…

Ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim (1995). W latach 1996-2007 pracował w Klinice Okulistyki w Katowicach. W roku 2007 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, a tematyką obronionej z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej była „Ocena skuteczności Selektywnej Laserowej Trabekuloplastyki w leczeniu różnych postaci jaskry otwartego kąta”. Od 2008 roku jest ordynatorem Oddziału Okulistyki w Prywatnym Szpitalu Weiss Klinik.

Dr Wojciech Myga jest autorem i współautorem wielu prac naukowych oraz uczestnikiem wielu sympozjów i konferencji (krajowych i zagranicznych). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz europejskich organizacji (European VitreoRetinal Society oraz European Society of Retina Specialists).

 

dr n. med. Anna Rogowska-Godela

Specjalizacja:

  • Laserowa korekcja wad wzroku
  • Chirurgia refrakcyjna
  • Zaćma
  • Jaskra
  • Leczenie chorób przedniego odcinka oka

Dr n. med. Ewa Nita

Chirurg okulista, specjalista w zakresie chirurgii refrakcyjnej, chorób przedniego odcinka oka, zaćmy, jaskry. W Weiss Klinik przeprowadza operacje laserowej korekcji wad wzroku, zajmuje się diagnostyką i leczeniem  schorzeń rogówki.

Więcej informacji…

Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu na Wydziale Lekarskim (2000). W latach 2002-2014 pracowała w Klinice Okulistyki w Katowicach. W roku 2007 uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, a tematem obronionej z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej były „Efekty leczenia Zespołu Suchego Oka wynikającego z niedoboru warstwy wodnej filmu łzowego przy użyciu zatyczek śródkanalikowych Form Fit”. Od 2014 roku pracuje w Prywatnym Szpitalu Weiss Klinik, głównie zajmując się zabiegami laserowej korekty wad wzroku.

Dr Anna Rogowska-Godela jest autorem i współautorem wielu prac naukowych oraz uczestnikiem wielu sympozjów i konferencji (krajowych i zagranicznych). Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach, zjazdach i kursach w kraju i za granicą. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Refrakcyjnej i Zaćmy (ESCRS – European Society of Cataract and Refractive Surgery).

dr n. med. Ewa Nita

Specjalizacja:

  • Zaćma
  • Leczenie AMD
  • Iniekcje doszklistkowe
  • Angiografia

Dr n. med. Ewa Nita

Chirurg okulista, specjalista w zakresie leczenia schorzeń siatkówki, zaćmy i jaskry. Ekspert w dziedzinie schorzeń AMD. W Weiss Klinik wykonuje operacje leczenia schorzeń AMD.

Więcej informacji…

Absolwentka i wieloletni pracownik Śląskiej Akademii Medycznej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1999 roku. Członek Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach i Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego.

Dr Ewa Nita jest autorem i współautorem wielu artykułów i prac naukowych. Aktywnie uczestniczy w sympozjach naukowych i konferencjach poświęconych tematyce okulistyki, dzieląc się w ten sposób wiedzą z innymi specjalistami.

 

dr n. med. Agnieszka Stanik-Walentek

Specjalizacja:

  • Diagnostyka okulistyczna
  • Dobór soczewek kontaktowych
  • Laseroterapia
  • Okulistka dziecięca

Dr n. med Agnieszka Stanik-Walentek

Specjalista okulistyki dziecięcej, ekspert w leczeniu zaćmy i jaskry oraz w doborze soczewek kontaktowych. W Weiss Klinik zajmuje się diagnostyką okulistyczną, laseroterapią, a także doborem soczewek kontaktowych.

Więcej informacji…

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim w Katowicach (2000). Tytuł naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w roku 2008, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ekspresja genów TGFβ i jego receptorów u chorych ze zwyrodnieniem pęcherzowym rogówki”.

Dr Agnieszka Stanik-Walentek doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu oraz w Katedrze I Oddziału Klinicznego Chorób Oczu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu).  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, autorem i współautorem wielu prac naukowych w dziedzinie okulistyki i genetyki, publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczestniczy w wielu kursach, stażach i sympozjach naukowych, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

 

lek. med. Brygida Monika Szymkowiak

Specjalizacja:

  • Zaćma
  • Jaskra
  • Operacje zaćmy
  • Diagnostyka i leczenie AMD

lek med B. Monika Szymkowiak

Chirurg okulista, specjalista w leczeniu zaćmy, jaskry i schorzeń siatkówki. W Weiss Klinik przeprowadza zabiegi usunięcia zaćmy i wszczepienia soczewek wewnątrzgałkowych, diagnostyką i leczeniem jaskry oraz schorzeń siatkówki.

Więcej informacji…

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W latach 1984-2005 pracowała w Klinice Okulistyki w Katowicach, gdzie zdobyła wysokie umiejętności w diagnostyce, leczeniu i chirurgii okulistycznej. Aktywnie uczestniczyła w wielu badaniach klinicznych nad lekami stosowanymi w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem. Od 2006 roku ordynator oddziału okulistycznego Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach.

Dr Brygida Monika Szymkowiak jest współautorem kilku publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz referatów wygłaszanych na zjazdach krajowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach oraz krajowych i zagranicznych zjazdach okulistycznych.

 

lek. med. Aleksandra Bednarczyk

Specjalizacja:

  • Leczenia zeza
  • Leczenie zeza u dzieci

Lek. med Aleksandra Bednarczyk

Chirurg okulista, specjalista w dziedzinie diagnostyki i leczenia zeza (strabolog). W Weiss Klinik zajmuje się leczeniem zeza i przeprowadza zabiegi korekcji zeza.

Więcej informacji…

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim w Katowicach (1989). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w szpitalu im. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach oraz Oddziale Leczenia Zeza w Krakowie-Witkowicach. Nadal podnosi kwalifikacje z tej dziedziny uczestnicząc w licznych kursach i zjazdach strabologicznych.

 

lek. med. Kornelia Walkowicz

Specjalizacja:

  • Diagnostyka wad wzroku u dzieci (od 4 roku życia) i dorosłych
  • Diagnostyka schorzeń oczu
  • Kwalifikacje do zabiegów zaćmy, witrektomii, p/jaskrowych i innych

Lek. med Kornelia Walkowicz

Specjalista okulistyki, szczególnie w leczeniu schorzeń oczu u dzieci (od 4. roku życia) i dorosłych. W Weiss Klinik zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń oczu oraz kwalifikacją do zabiegów zaćmy, przeciwjaskrowych i innych.

Więcej informacji…

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Górniczym Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu, w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach (kierownik poradni jaskrowej) oraz w Prywatnym Szpitalu Korvita w Chorzowie (ordynator).

 

lek. med. Katarzyna Kubik

Specjalizacja:

  • Anestozjologia

Lek. n. med Katarzyna Kubik

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. W Weiss Klinik zajmuje się konsultacjami anestezjologicznymi i znieczulaniem pacjentów do zabiegów chirurgicznych.

Więcej informacji…

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim w Zabrzu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz w Klinice Ginekologii i Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Poznaj naszych specjalistów z chirurgii plastycznej

 


W Górę