Weiss Klinik CHORZÓWWeiss Klinik GLIWICE
Telefony 2
Tel. +48 (32) 245 97 63-64

Okulistyka

Nasi Lekarze

dr n. med. Wojciech Myga

Specjalizacja:

  • Zaćma
  • Jaskra
  • Operacje witreo-retinalne
  • Laseroterapia

 

Dr n. med Wojciech Myga

Ordynator Oddziału Okulistyki

Chirurg okulista, ekspert w zakresie leczenia jaskry i zaćmy oraz chirurgii szklistkowo-siatkówkowej. W Weiss Klinik kieruje oddziałem okulistyki oraz przeprowadza operacje leczenia jaskry i zaćmy, zabiegi chirurgii siatkówki oraz wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych.

Więcej informacji…

Ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim (1995). W latach 1996-2007 pracował w Klinice Okulistyki w Katowicach. W roku 2007 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, a tematyką obronionej z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej była „Ocena skuteczności Selektywnej Laserowej Trabekuloplastyki w leczeniu różnych postaci jaskry otwartego kąta”. Od 2008 roku jest ordynatorem Oddziału Okulistyki w Prywatnym Szpitalu Weiss Klinik.

Dr Wojciech Myga jest autorem i współautorem wielu prac naukowych oraz uczestnikiem wielu sympozjów i konferencji (krajowych i zagranicznych). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz europejskich organizacji (European VitreoRetinal Society oraz European Society of Retina Specialists).

 

dr n. med. Piotr Kucharzewski

Specjalizacja:

  • Laserowa korekcja wad wzroku
  • Diagnostyka i terapia schorzeń rogówki
  • Diagnostyka okulistyczna

Dr n. med. Piotr Kucharzewski

Chirurg okulista, specjalista w zakresie chirurgii refrakcyjnej, diagnostyki oraz terapii schorzeń rogówki. W Weiss Klinik przeprowadza operacje laserowej korekcji wad wzroku, zabiegi sieciowania włókien kolagenowych rogówki Cross-Linking oraz zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń rogówki.

Więcej informacji…

Ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na Wydziale Lekarskim (2006). W latach 2006-2007 odbył staż lekarski podyplomowy w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. W 2013r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych oraz tytuł specjalisty w ramach okulistyki z zakresu sieciowania włókien kolagenowych rogówki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Dr Piotr Kucharzewski jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w zjazdach i konferencjach krajowych i międzynarodowych. 

dr n. med. Ewa Nita

Specjalizacja:

  • Zaćma
  • Leczenie AMD
  • Iniekcje doszklistkowe
  • Angiografia

Dr n. med. Ewa Nita

Chirurg okulista, specjalista w zakresie leczenia schorzeń siatkówki, zaćmy i jaskry. Ekspert w dziedzinie schorzeń AMD. W Weiss Klinik wykonuje operacje leczenia schorzeń AMD.

Więcej informacji…

Absolwentka i wieloletni pracownik Śląskiej Akademii Medycznej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1999 roku. Członek Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach i Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego.

Dr Ewa Nita jest autorem i współautorem wielu artykułów i prac naukowych. Aktywnie uczestniczy w sympozjach naukowych i konferencjach poświęconych tematyce okulistyki, dzieląc się w ten sposób wiedzą z innymi specjalistami.

 

dr n. med. Agnieszka Stanik-Walentek

Specjalizacja:

  • Diagnostyka okulistyczna
  • Dobór soczewek kontaktowych
  • Laseroterapia
  • Okulistka dziecięca

Dr n. med Agnieszka Stanik-Walentek

Specjalista okulistyki dziecięcej, ekspert w leczeniu zaćmy i jaskry oraz w doborze soczewek kontaktowych. W Weiss Klinik zajmuje się diagnostyką okulistyczną, laseroterapią, a także doborem soczewek kontaktowych.

Więcej informacji…

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim w Katowicach (2000). Tytuł naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w roku 2008, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ekspresja genów TGFβ i jego receptorów u chorych ze zwyrodnieniem pęcherzowym rogówki”.

Dr Agnieszka Stanik-Walentek doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu oraz w Katedrze I Oddziału Klinicznego Chorób Oczu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu).  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, autorem i współautorem wielu prac naukowych w dziedzinie okulistyki i genetyki, publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczestniczy w wielu kursach, stażach i sympozjach naukowych, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

 

dr n. med. Łukasz Cwalina

Specjalizacja:

  • Laserowa korekcja wad wzroku
  • Chirurgia refrakcyjna
  • Operacje zaćmy
  • Diagnostyka i leczenie schorzeń przedniego odcinka oka

lek med Ł. Cwalina

Chirurg okulista, specjalista w zakresie chirurgii refrakcyjnej i zaćmy, chorób rogówki oraz jaskry. W Weiss Klinik przeprowadza operacje usunięcia zaćmy oraz laserowej korekcji wad wzroku, zajmuje się diagnostyką i leczeniem  schorzeń przedniego odcinka oka.

Więcej informacji…

Ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na Wydziale Lekarskim (2001). Wieloletni asystent Kliniki Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2002-2015). Szczególny obszar zainteresowań i działalności klinicznej to kompleksowe i nowoczesne leczenie wad wzroku.  Od 2014 roku pracuje w Prywatnym Szpitalu Weiss Klinik, gdzie wykonuje zabiegi laserowej korekcji wad refrakcji i operacje zaćmy, w tym z implantacją soczewek wieloogniskowych (korekcja starczowzroczności) i torycznych (korekcja współistniejącego astygmatyzmu).

Dr Łukasz Cwalina jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac i doniesień naukowych, głównie z zakresu chirurgii okulistycznej i soczewek wieloogniskowych. Uczestnik wielu sympozjów i konferencji krajowych oraz zagranicznych, członek Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Refrakcyjnej i Zaćmy (ESCRS – European Society of Cataract and Refractive Surgery) oraz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO).

 

lek. med. Brygida Monika Szymkowiak

Specjalizacja:

  • Zaćma
  • Jaskra
  • Operacje zaćmy
  • Diagnostyka i leczenie AMD

lek med B. Monika Szymkowiak

Chirurg okulista, specjalista w leczeniu zaćmy, jaskry i schorzeń siatkówki. W Weiss Klinik przeprowadza zabiegi usunięcia zaćmy i wszczepienia soczewek wewnątrzgałkowych, diagnostyką i leczeniem jaskry oraz schorzeń siatkówki.

Więcej informacji…

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W latach 1984-2005 pracowała w Klinice Okulistyki w Katowicach, gdzie zdobyła wysokie umiejętności w diagnostyce, leczeniu i chirurgii okulistycznej. Aktywnie uczestniczyła w wielu badaniach klinicznych nad lekami stosowanymi w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem. Od 2006 roku ordynator oddziału okulistycznego Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach.

Dr Brygida Monika Szymkowiak jest współautorem kilku publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz referatów wygłaszanych na zjazdach krajowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach oraz krajowych i zagranicznych zjazdach okulistycznych.

 

lek. med. Kornelia Walkowicz

Specjalizacja:

  • Diagnostyka wad wzroku u dzieci (od 4 roku życia) i dorosłych
  • Diagnostyka schorzeń oczu
  • Kwalifikacje do zabiegów zaćmy, witrektomii, p/jaskrowych i innych

Lek. med Kornelia Walkowicz

Specjalista okulistyki, szczególnie w leczeniu schorzeń oczu u dzieci (od 4. roku życia) i dorosłych. W Weiss Klinik zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń oczu oraz kwalifikacją do zabiegów zaćmy, przeciwjaskrowych i innych.

Więcej informacji…

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Górniczym Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu, w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach (kierownik poradni jaskrowej) oraz w Prywatnym Szpitalu Korvita w Chorzowie (ordynator).

 

lek. med. Mariola Bawer

Specjalizacja:

  • Diagnostyka wad wzroku
  • Dobór soczewek kontaktowych
  • Diagnostyka schorzeń oczu
  • Drobne zabiegi chirurgiczne na powiekach

Lek. med. Mariola Bawer

Specjalista okulistyki, szczególnie w zakresie leczenia wad wzroku i drobnych zabiegów chirurgicznych powiek oczu. W Weiss Klinik zajmuje się diagnostyką i leczeniem wad wzroku i schorzeń oczu, diagnostyką i doborem soczewek kontaktowych oraz zabiegami chirurgicznymi na powiekach.

Więcej informacji…
Absolwentka wydziału zabrzańskiego Śląskiej Akademii Medycznej (1986). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w oddziałach okulistycznych Szpitala Wielospecjalistycznego i Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.  Nadal podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i zjazdach okulistycznych.

 

dr n. med. Magdalena Foit

Specjalizacja:

  • Okulistyka dziecięca
  • Leczenie zeza
  • Diagnostyka wad wzroku
  • Diagnostyka schorzeń oczu

  Lek. med. Magdalena Foit

  Specjalista okulistyki i okulistyki dziecięcej. W Weiss Klinik zajmuje się małymi pacjentami, ale i dorosłymi. Diagnozuje i leczy wady wzroku oraz inne schorzenia narządu wzroku. Zajmuje się również leczeniem zeza.
  Więcej informacji…
  Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy (1999r), podyplomowych studiów na Akademii Ekonomicznej w Katowicach z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia (2000). Specjalizację w dziedzinie okulistyki odbyła w Oddziale Okulistycznym  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu, następnie  zatrudniona w  Oddziale i Poradni Okulistyki Dziecięcej Kliniki Okulistycznej w Katowicach. W roku 2013 uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy „Ocena wybranych parametrów biometrycznych w gałkach ocznych po urazach tępych u dzieci”.
  Autor i współautor 20 publikacji pełno tekstowych w czasopismach okulistycznych i ponad 20 doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych i międzynarodowych (Ukraina, Hiszpania, Włochy). Uczestniczy w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe m.in. z zakresu okulistyki dziecięcej, jaskry, zapleń tkanki łącznej, wszczepów wewnątrzgałkowych, strabologii, ultrasonografii, angiografii, retinopatii wcześniaczej.Członek Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. K Krzystkowej.

   

  lek. med. Katarzyna Kubik

  Specjalizacja:

   • Anestozjologia

  Lek. n. med Katarzyna Kubik

  Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. W Weiss Klinik zajmuje się konsultacjami anestezjologicznymi i znieczulaniem pacjentów do zabiegów chirurgicznych.

  Więcej informacji…

  Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim w Zabrzu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz w Klinice Ginekologii i Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

  Poznaj naszych specjalistów z chirurgii plastycznej

   


  W Górę